Wij Transformeren Zorg

Wegwijzers naar meesterschap in de zorg

Meesterschap in de zorg is de hoeksteen voor succes

Met anders kijken, denken en doen helpen wij al meer dan 30 jaar professionals en organisaties in de zorg om de goede dingen steeds beter te doen. 

Wijtz wijst de weg om Meesterschap te tonen.

Hoe doen wij dat?

Met onze brede belangstelling, kennis en ervaring helpen wij
al meer dan 25 jaar vele tientallen organisaties in de gezondheidszorg om meer te bereiken met minder.

Wij wijzen de weg naar ‘partnerschap’

Mensen die (tijdelijk) afhankelijk zijn van zorg, zijn geen afhankelijke mensen. Ze willen baas kunnen zijn en blijven over hun eigen leven. Gelijkwaardigheid en partnerschap zijn de basis voor elke relatie, ook de zorgrelatie. Wij helpen zorgprofessionals en hun organisatie om dit consequent voor ogen te houden bij alles wat ze bedenken en doen.

Als ambassadeurs van Leefplezier (www.leefplezier.nl) inspireren en helpen wij organisaties in de VVT en de VG om vanuit het leefplezier gedachtegoed te gaan denken, kijken en doen.

Wij wijzen de weg naar ‘professioneel Meesterschap’

Zorgprofessionals zijn geen afhankelijke werknemers. Ze willen als vakbekwame eigenaren verantwoordelijk zijn voor hun eigen vakontwikkeling, zorgprocessen en resultaten. Wij helpen zorgprofessionals en hun organisatie om samen een context te maken waarin dit vanzelfsprekend is en blijft; in goede en in slechte tijden.

Wij stimuleren en ondersteunen professionals uit verschillende verpleegkundige beroepsgroepen in hun ontwikkeling naar professioneel eigenaarschap en -leiderschap. Bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (www.kundig.nl), Sensire Zuidzorg en Patyna.

Wij wijzen de weg naar ‘digitaal Meesterschap’

De invloed van partnerschap en professioneel meesterschap op digitalisering is groot. Nieuwe digitaliseringsvraagstukken die op zorgorganisaties afkomen overstijgen daardoor het denken in ICT en druk zijn met technologie. Het zijn vraagstukken van en voor iedereen die werkzaam is binnen de organisatie. Digitaal meesterschap betreft daarom iedereen binnen een zorgorganisatie, maar is niet voor iedereen hetzelfde. Van strategie tot gebruik helpen wij mensen in zorgorganisaties om er samen een succes van te maken.

Van heel groot tot heel klein helpen wij organisaties in alle sectoren van de zorg bij het formuleren van een visie op digitalisering en selectietrajecten van oplossingen als ECD, EPD en zorgtechnologie.  Van Capri Hartrevalidatie tot GGZ Delfland, van huisartsenorganisatie Cohesie tot Zorggroep Elde Maasduinen in de VVT en Elver is de VG. Ook hebben we voor Actiz en VGN de Handreiking Basisinfrastructuur en het Ontwerp Professionele Omgeving ontwikkeld.

Wij wijzen de weg naar ‘digitale transformatie’

Digitaal transformeren reikt verder dan digitaal meesterschap, dat wel de basis vormt. Digitaal transformeren klinkt abstract en onverenigbaar met het mensenwerk van de zorg. Toch is het juist voor de zorg relevant omdat door schaarste het mensenwerk onder druk staat. Het gaat over omschakelen van ‘digitaal doen’ naar ‘digitaal zijn’. Dat raakt iedereen die bij een zorgorganisatie betrokken is; van cliënten en zorgprofessionals tot bestuurders en toezichthouders. Wij helpen wij om alle invalshoeken bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden tot een begrijpelijke langere termijn route voor ontwikkeling en fundamentele verandering.

Onder andere in de regio Achterhoek ondersteunen we de digitale transformatie in de regionale zorg. De juiste zorg op de juiste plek door het realiseren van een duurzame regionale informatiehuishouding in de zorg, interoperabiliteit en de regionale ontwikkeling van een PGO voor burgers in de regio.

Waarmee kunnen we jou helpen?

Wij helpen ontwikkelaars de ICT van de gezondheidszorg
beter te begrijpen, zodat hun diensten en producten
beter aansluiten bij de wensen van hun klanten.
Dromen

De weg naar partnerschap en Meesterschap is niet een kwestie van geld, maar van anders denken, kijken en doen. Met visie workshops helpen wij cliënten, professionals en zorgorganisaties hun dromen te ontdekken en om te zetten in haalbare ideeën.

Waarmaken

Dromen en visievorming zijn niet genoeg om van idee naar werkelijkheid te komen. Hierbij doen wij wat nodig en gewenst is voor onze opdrachtgevers. Van het schrijven van plannen, uitvoeren van projectmanagement tot borgen van resultaten.

Visievorming

Met anders denken, kijken en doen helpen we onze opdrachtgevers in alle sectoren van de gezondheidszorg hun verwachtingen van digitalisering waar te maken. We doen dat door te beginnen waar digitalisering moet starten: bij toepassingen waar professionals en cliënten of patiënten blij van worden.

Betere Resultaten

Betere zorg tegen lagere kosten ontstaat niet door beheersing en controle. Maar dankzij bevlogen en vakbekwame professionals. Daarom zoeken wij samen met deze professionals naar wat zij nodig hebben om hun werk steeds beter te doen en hun werkplezier te vergroten.

Vooruitzien

'Regeren is vooruitzien' geldt absoluut ook voor de gezondheidszorg. Met toekomstverkenningen en strategieontwikkeling helpen wij zorgorganisaties en professionals betekenis te geven aan de complexe toekomst vraagstukken van de zorg.

Harmonie

Succesvolle digitalisering vraagt om oplossingen die de zorgverlening waardevoller maken. Daarom helpen wij ontwikkelaars en leveranciers van digitaliseringsoplossingen zoals ECD’s en zorgtechnologie om de gezondheidszorg steeds beter te begrijpen, zodat hun diensten en producten steeds beter aansluiten bij de wensen van hun klanten

Wie zijn Wijtz

Anders kijken, denken en doen betekent voor ons dat we samen onze opdrachtgevers moeilijke dingen makkelijk leuker en beter maken. Met een analyserende en oplossingsgerichte blik zijn we altijd op zoek naar de menselijke maat. want zorg is immers mensenwerk. 

Marga van den Heuvel

partner

Jerry
Fortuin

PARTNER

Margo Helmantel

Office manager

Bart van den
Heuvel

Adviseur

Klantverhalen

Wat vinden klanten van ons?
Wijtz brengt expertise: excellentie qua inhoud, snelheid in aanpak en is aimabel in de relatie. SHG en 1-in-Zorg kiezen daarom voor Wijtz
Wijtz heeft getoond een hoog gekwalificeerde, effectieve en inspirerende business partner te zijn.

Contact ons

Meer weten of heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op.

Adres

Wijtz BV - Esterweg 12
4185 NN Est
(postadres)

Telefoon

Jerry Fortuin
06 - 53 93 89 35

Email

info@wijtz.nu
Jerry@wijtz.nu

Contactformulier

Contact ons

Marga van den Heuvel

Partner

marga@wijtz.nu
06 – 22 20 72 21

Over Marga

Marga werkt ruim 30 jaar met veel plezier in de zorgsector. Orde op zaken stellen, veranderen en innoveren lopen als een rode draad door de vele en diverse rollen en directiefuncties die ze heeft vervuld. 

Ze is oprecht geïnteresseerd in wat mensen om wie het draait in de zorg echt belangrijk vinden. Ze weet dit te vertalen naar en te verbinden met het professionele belang en het (strategische) organisatiebelang en vice versa. 

Ze werkt vanuit de sterke overtuiging dat goede bedrijfsresultaten ontstaan door

zorgprofessionals die hun vak verstaan en niet vanuit regels, procedures, beheersing en controle. Daarin is ze niet dogmatisch maar wel koersvast, resultaatgericht en waar nodig confronterend. 

Samen met Jerry Fortuin is ze eigenaar van adviesbureau Wijtz.

Jerry Fortuin

Partner

jerry@wijtz.nu
06 – 53 93 89 35

Over Jerry

Jerry heeft ruim 10 jaar verpleegkundigen mogen opleiden voor hij de overstap maakte naar de zorgsector. Daar heeft hij in de afgelopen 30 jaar met veel passie en plezier zorgorganisaties geholpen in het kiezen en toepassen van nieuwe technologie. Zijn drive is daarbij in al die jaren geweest om medewerkers en cliënten te ondersteunen. Nieuwe technologie moet medewerkers meer werkplezier geven en bijdragen aan het leefplezier van cliënten.

Samen met Marga van den Heuvel is hij eigenaar van adviesbureau Wijtz dat als motto heeft ‘anders kijken, denken, doen’. De afgelopen jaren zijn mogelijkheden en belang van technologie in de directe relatie tussen cliënten en medewerkers sterk toegenomen. Gedreven door het motto van Wijtz zorgt hij er voor dat de ervaring van de eindgebruiker het vertrekpunt is voor de inzet van technologie. Alleen op die manier doet technologie wat het moet doen. Het bijdragen aan meer leefplezier, meer werkplezier, meer leerplezier, minder kosten en betere resultaten.

Margo Helmantel

Office manager

margo@wijtz.nu
06 – 36 54 78 44

Over Margo

Accuraat, consequent, snel en terugkoppelen zijn de trefwoorden waarmee je mijn werkwijze in één zin weergeeft. En ‘Geduld’ hoort er ook nog bij, want soms wil ik weleens te snel gaan. 

Sinds 2010 ben ik de Officemanager van Wijtz bv. In deze functie voer ik heel gevarieerde secretariële en administratieve werkzaamheden uit, zoals het maken van afspraken en het bijhouden van de financiële administratie. Ik heb veel contact met collega’s bij andere organisaties, waardoor het vaak heel gemakkelijk schakelen is als er afspraken moeten worden gepland of andere zaken moeten worden geregeld.

Mijn vrije tijd besteed ik voornamelijk aan mijn gezin. Daarnaast lees en wandel ik graag en houd ik er ook van om naar het theater te gaan.

Bart van den Heuvel

Adviseur

bart@wijtz.nu
06 – 12 39 88 39

Over Bart

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Wijtz. Ik heb een achtergrond in Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (tegenwoordig Social Work) en later aangevuld met de Master Health Care & Social Work, Technology and Innovation. Ik ondersteun zorgorganisaties op verschillende gebieden zoals het begeleiden van trajecten rondom de inzet van technologie. Daarnaast begeleid ik samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties op het gebied van optimale inzet van technologie.

Mijn rol als adviseur vervul ik vanuit oprechte betrokkenheid, interesse en een gepaste dosis humor. Ik vind het belangrijk dat de mensen waar ik mee samenwerk zich écht gehoord en erkend voelen. In de trajecten die ik begeleid staan daarom de wensen van betrokkenen, zoals zorgprofessionals en cliënten, te allen tijde centraal.